N.E.R.D. referral campagne

Algemene voorwaarden N.E.R.D

New Employee Referral Directive

Wie kan deelnemen?

 • Iedereen die denkt een goede kandidaat te hebben voor Team4Talent mag deze aanbrengen, ongeacht of je reeds met ons hebt samengewerkt in het verleden of niet.
 • Recruitment, sales, en admin-profielen die reeds werken voor Team4Talent of een ander bedrijf binnen de groep komen ook in aanmerking voor de N.E.R.D. campagne, indien het om interne profielen gaat.
 • Deelnemers zijn minstens 18 jaar.

Welke kandidaten accepteren we?

 • Team4Talent aanvaardt enkel kandidaten die in België of Nederland wonen, en in België wensen te werken.
 • Team4Talent heeft geen actief contact met de kandidaat op het moment dat deze wordt aangebracht.
 • De kandidaat is momenteel op zoek naar een nieuwe vaste functie, een job als consultant, of een tijdelijke freelance opdracht.
 • De kandidaat is op de hoogte dat Team4Talent hem/haar zal contacteren.
 • In het kader van de N.E.R.D. campagne kan je jezelf niet aanbrengen als kandidaat. Uiteraard is Team4Talent wel altijd op zoek naar talentvolle collega’s, en ontvangen we jouw spontane sollicitatie met veel plezier.
 • Team4Talent bepaalt welke aangebrachte kandidaten weerhouden worden. De reden waarvoor een kandidaat al dan niet weerhouden wordt kan niet betwist worden.
 • Kandidaten mogen pro-actief aangebracht worden.

Hoe iemand aanbrengen?

 • Om geldig te zijn moet de referral via e-mail gebeuren. Gelieve de naam, contactgegevens (zowel e-mail adres als gsm-nummer) en een recente CV van de kandidaat door te sturen naar referral@team4talent.be.
 • Door een kandidaat aan te brengen geef je Talent-IT de toestemming om jouw gegevens en die van de kandidaat te mogen verwerken in het kader van de N.E.R.D. campagne.

Betalingen

 • De referrer komt in aanmerking voor de vergoeding indien we de kandidaat binnen 3 maanden na aanbrengen bij een klant kunnen plaatsen. Dit wil zeggen dat, indien een kandidaat 6 maanden geleden aan ons doorverwezen werd, maar we nu pas een job vinden voor de kandidaat, de vergoeding niet meer uitbetaald wordt.
 • De referrer wordt binnen de 5 werkdagen na plaatsing bij een klant op de hoogte gebracht.
 • De referrer krijgt 50% wanneer de kandidaat start bij de klant, en 50% na 3 maanden tewerkstelling.
 • In totaal krijgt de referrer een vergoeding ter waarde van €1000 in de vorm van vouchers.
 • De vouchers worden per post opgestuurd naar de referrer. Talent-IT is niet verantwoordelijk voor wat met de vouchers gebeurt nadat deze aan de post zijn overhandigd.

Bijkomende info

 • Wanneer twee verschillende referrers dezelfde kandidaat aanbrengen, komt enkel diegene die de kandidaat eerst aanbracht in aanmerking voor de vergoeding. De uitspraak hierover door Team4Talent kan niet betwist worden.
 • Er staat geen limiet op het aantal referrals dat een referrer mag doen.
 • De N.E.R.D. campagne geldt vanaf dat deze live op de website is, zonder terugwerkende kracht.

Juridische voorwaarden

 • Tussen Team4Talent en de referrer ontstaan geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De referrer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met Team4Talent te delen. M.a.w.: de referrer zal Team4Talent moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • Team4Talent verplicht zich ertoe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot de kandidaat. Zie privacy notice.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van Team4Talent doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.
 • Team4Talent is niet verantwoordelijk voor
  • Het verlies van de beloning
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat
  • Schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de beloning
  • Eventuele andere kosten die voortkomen uit het gebruik van de beloning
 • Team4Talent eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.